ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ครั้งที่ ๘

ด้วย กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่า ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง ครั้งที่ ๘ (Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS) ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ซึ่งมีผู้นำ พร้อมคณะผู้แทนระดับรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากประเทศสมาชิก ACMECS รวม ๔ ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สาธารณรัฐประชา ธิปไตยประชาชนลาว เมียนมา และเวียดนาม เข้าร่วมด้วย

เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้แก่สาธารณชนไทยถึงความสำคัญของความร่วมมือภายใต้ ACMECS และการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำ ACMECS ครั้งที่ ๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอให้สถานศึกษาในสังกัด ประชาสัมพันธ์การประชุมดังกล่าว ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของหน่วยงาน สำหรับเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สามารถดาวน์ โหลดได้ที่ https://goo.gl/vklSsu หรือสแกน QR code

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น