ประชาสัมพันธ์จุลสาร “ก.พ.ค.News”

ด้วย สำนักงาน ก.พ.ได้จัดทำจุลสาร “ก.พ.ค. News” รายไตรมาส เพื่อเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ในการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการพลเรือน รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์การดำเนินการต่าง ๆ ของ ก.พ.ค.

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอประชาสัมพันธ์จุลสาร “ก.พ.ค. News” ของสำนักงาน ก.พ.ให้สถานศึกษาในสังกัดได้รับทราบ โดยสามารถดาวน์โหลดจุลสาร “ก.พ.ค. News” และติดตามข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าในการดำเนินการต่าง ๆ ของ ก.พ.ค. เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://mspc.ocsc.go.th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น