ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “ความซื่อสัตย์สุจริต”

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินงานผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมและพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพในรูปแบบการประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “ความซื่อสัตย์สุจริต” เกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประชาชน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปให้เกิดความคิดและความตระหนักในความสำคัญเกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ ที่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประชาชน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปพึงปฏิบัติและไม่พึงปฏิบัติในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “ความซื่อสัตย์สุจริต” เกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี ๒๕๖๑

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัด เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประกาศการประกวดฯ เพื่อเชิญชวนให้ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดฯ โดยสามารถลงทะเบียน และส่งผลงานผ่านทางลิงค์ http://url.ie/๑๒jug และแชร์ Google Drive และส่งลิงค์ผลงานมาที่ ethics๑๕๖๑@ksp.or.th ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของคุรุสภา www.ksp.or.th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น