ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์รับบริจาคหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ให้กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งศูนย์      รับบริจาคหนังสือ และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ขึ้น ที่ศูนย์ดำรงธรรมของทุกจังหวัด และให้นำหนังสือและสิ่งพิมพ์ดังกล่าวไปให้ห้องสมุดประชาชน โรงเรียนต่าง ๆ ในแต่ละพื้นที่ตามความเหมาะสม

ในการนี้ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ขึ้น ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ (หลังใหม่) ชั้น ๑ เพื่อรับบริจาคหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ แล้วนำ ไปให้ห้องสมุดประชาชน โรงเรียนต่าง ๆ ในแต่ละพื้นที่ตามความเหมาะสม เพื่อสนับสนุนและเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้มีโอกาสอ่านหนังสือดี มีประโยชน์ และเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตนเองผ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิตต่อไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอให้สถานศึกษาในสังกัด ได้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร และประชาชนทั่วไปได้รับทราบด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น