การแก้ไขหลักเกณฑ์วิธีการพัฒนาข้าราชการครูฯ สายงานการสอน

การแก้ไขหลักเกณฑ์วิธีการพัฒนาข้าราชการครูฯ สายงานการสอน ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 14 ลว.25 ก.ย.2561 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

หนังสือสั่งการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น