การจัดประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ ๖๓ พ.ศ.๒๕๖๒

ด้วย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้จัดการประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ ๖๓ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และประชาสัมพันธ์ทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ ๖๓ พ.ศ.๒๕๖๒ ผ่านการถ่ายภาพในหัวข้อ “หลากหลายหัวใจครูผู้สร้างสรรค์” และเกิดทัศนคติที่ดี รัก และศรัทธาในวิชาชีพครู

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศการประกวดภาพถ่ายดังกล่าว เพื่อเชิญชวนให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคลากรในสังกัด ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ทราบโดยทั่วกัน โดยผู้ส่งภาพเข้าร่วมประกวด จะต้องกรอกใบสมัครในเว็บไซต์ของคุรุสภา www.ksp.or.th ในระบบ “สมัครประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ ๖๓ พ.ศ.๒๕๖๒” ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น