ประชาสัมพันธ์โครงการ “กบข.ฝึกอบรมอาชีพ จังหวัดอุบลราชธานี”

ด้วย กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้กำหนดจัดโครงการ “กบข.ฝึกอบรมอาชีพ จังหวัดอุบลราชธานี” เพื่อฝึกอบรมและสนับสนุนสมาชิกด้านการประกอบอาชีพเสริม เพื่อช่วยเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้สมาชิกม่ีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้น ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมนาถสิริ เรสซิเดนซ์ จังหวัดอุบลราชธานี เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. (รอบเช้า เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และรอบบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สมาชิก กบข.ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครได้ โดยกรอกใบสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ กบข.www.qpf.or.th เมนู “กบข.ฝึกอบรมอาชีพ” หรือกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการ และส่งเอกสารทางโทรสาร หมายเลข ๐-๒๖๓๖-๑๙๖๑ โดยการอบรมทุกหลักสูตรเหมือนกันทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย ดังนี้

หลักสูตร วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ การทำกาแฟสด การทำแซนวิชทอด การทำขนมจีบหมู การทำบราวนี่กรอบ และราดหน้าหมูหมัก ค่าอบรม จำนวน ๑๙๙ บาท ต่อคน ต่อหลักสูตร ชำระเงิน ณ จุดลงทะเบียนหน้าห้องฝึกอบรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น