ส่งแบบรูปรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (กลุ่มงานพัสดุ)   ส่งรูปแบบรายการพร้อมเอกสารประกอบให้กับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เพื่อใช้ดำเนินการจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังแนบมารับหนังสือและเอกสารที่กลุ่มงานพัสดุ โดยด่วน  รายละเอียดดังแนบ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น