โครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ระยะที่ ๒

ด้วย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งว่า เนื่องด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา) ประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่นฯ ได้มอบนโยบายการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในท้องถิ่น ซึ่งมือถือเก่าเป็นส่วนหนึ่งในขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นปัญหาให้กับประเทศไทย ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการแก้ไขปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ จึงขยายผลการดำเนินโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ระยะที่ ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือสถาน ศึกษาในสังกัด ได้ประชาสัมพันธ์โครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ระยะที่ ๒ ให้บุคลากรในสังกัด และผู้ที่สนใจได้รับทราบ และให้รวบรวมจัดส่งมือถือเก่าได้โดยตรงที่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ โดยกำหนดสิ้นสุดโครงการ ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น