ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพารา เพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์

ด้วย การยางแห่งประเทศไทย จัดโครงการประกวดกรอบแนวคิดด้านยางพารา เพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์ เพื่อให้ได้กรอบแนวคิด หรือชิ้นงานจากภูมิปัญญาท้องถิ่นจากบุคคลทั่วไป โครงงาน ชิ้นงาน หรือโครงร่างงานวิจัย จากนักเรียน นักศึกษา และโครงการวิจัยจากนักวิจัยและอาจารย์ การพัฒนายางพารา เพื่อกำหนดประเด็นวิจัย ให้ทุนสนับสนุน หรือพัฒนาชิ้นงานและผลิตผลงาน
สร้างนวัตกรรม และพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์       

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอให้สถานศึกษาในสังกัด ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพารา เพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ไปยังบุคลากรในสังกัด ได้รับทราบและเข้าร่วมกิจกรรม โดยสามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการไปยังสถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย ทางอีเมล์ rubberproject๖๒@gmail.com และช่องทางอื่น ๆ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายวิชา สิงห์ลอ นักวิชาการเกษตร ๕ สถาบันวิจัยยาง หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๙ ๑๕๗๖ ต่อ ๓๐๑ หรือ ๓๐๘ ภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น