ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

ด้วย สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔ ได้จัดโครงการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สู่การปฏิบัติ และปลุกจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี และมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรม เพื่อติดตามผลการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามพระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติและปลุกจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔ และเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติและปลุกจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔ เป้าหมายของโครงการ ได้แก่ สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอำนาจเจริญ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอให้สถานศึกษาในสังกัด ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวข้างต้น และขอให้ส่งไปสมัครฯ ไปยัง สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔ โดยตรง ภายในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการประสานงาน เพื่อเข้ารับการอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดการศึกษาตามพระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติและปลุกจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ในระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔ จะเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม สำหรับ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะ ขอให้เบิกจากต้นสังกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ 


Posted

in

by

Tags:

Comments

55 ตอบกลับไปที่ “ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *