มาตรการ กลไก แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดทำประกาศ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เรื่อง มาตรการ กลไก แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

ความเห็นถูกปิด