ขอเชิญสมัครเข้าประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรีทอง

เนื่องด้วยมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ขอเชิญชวนนักเรียนผู้มีความสามารถในการบรรเลงดนตรีไทยเข้าร่วมประกวดดนตรีไทย รายละเอียดตามแฟ้มแนบ


by

Tags:

Comments

63 ตอบกลับไปที่ “ขอเชิญสมัครเข้าประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรีทอง”