ประชาสัมพันธ์การใช้เพลง “สดุดีพระแม่ไทย”

พร้อมนี้ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ส่งสำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๑.๓ / ว ๔๕๓๖ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ เรื่องเกี่ยวกับการใช้เพลง “สดุดีพระแม่ไทย” ในการบรรเลงและขับร้องในพิธีและกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ต่อไป

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ดาวน์โหลดสำเนาหนังสือดังกล่าว พร้อมไฟล์เนื้องร้องและทำนองเพลงได้ที่ www.gad.moi.go.th หัวข้อ เรื่องสำคัญวันนี้ เรื่อง เพลงสดุดีพระแม่ไทย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น