ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ด้วยมหาลัยศิลปากร กำหนดจัดทำโครงการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร “หลักสูตรเทคนิคกระบวนการจัดทำงบประมาณ การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณและการรายงานติดตามผล ตามหลักกฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องและกรณีศึกษา”รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๕ จึงขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจเข้าร่วมตามโครงการพัฒนาบุคลากร รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น