ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ

ด้วยโรงเรียนวัดราชาธิวาส ร่วมกับสโมสรลูกเสือราชาธิวาส จะจัดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ จัดการฝึกอบรม ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี


by

Tags:

Comments

57 ตอบกลับไปที่ “ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ”