การรับสมัครนักเรียนทุนยุวพัฒน์-สายอาชีพ ประจำปี 2563

เนื่องด้วยมูลนิธิยุวพัฒน์จะรับสมัครนักเรียนทุนที่มีฐานะยากจน เพื่อรับพิจารณาคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนการศึกษาต่อเนื่องสำหรับปีการศึกษา 2563 นี้ กำหนดเปิดรับสมัครนักเรียนทุน ตั้งแต่ วันที่ 15 กรกฎาคม จนถึง 10 พฤศจิกายน 2562 โดยส่งใบสมัครได้ไม่จำกัดจำนวน ประเภททุนการศึกษาที่เปิดรับสมัคร คือ ทุนยุวพัฒน์สายอาชีพ (ปวช.1-ปวช.3) โดยนักเรียนที่จะสมัครขอรับทุนจะต้องกำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2562


by

Tags:

Comments

56 ตอบกลับไปที่ “การรับสมัครนักเรียนทุนยุวพัฒน์-สายอาชีพ ประจำปี 2563”