การจัดหน่วยให้บริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่แก่ประชาชน

ด้วย กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่า มีกำหนดจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ไปให้บริการรับคำร้องขอหนังสือเดินทางที่จังหวัดศรีสะเกษ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียงตามนโยบายการทูตเพื่อประชาชน โดยกรมการกงสุลจะให้บริการรับคำร้องขอหนังสือเดินทาง เฉพาะหนังสือเดินทางประเภทบุคคลทั่วไป หรือธรรมดาเท่านั้น (ไม่รวมหนังสือเดินทางทูตราชการและหนังสือเดินทางพระภิกษุ) ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. รวม ๕ วัน

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่าน พร้อมบุคลากรในสังกัด เข้ารับบริการหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ ในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น