ชมรมกรรมการและผู้ฝึกสอนครอสเวิร์ด เอแม็ทและคำคม ขอเชิญอบรมความรู้พื้นฐานครอสเวิร์ด(ภาษาต่างประเทศ)

ชมรมกรรมการและผู้ฝึกสอนครอสเวิร์ด เอแม็ทและคำคม ขอเชิญชวนครู อาจารย์ นักเรียนและผู้สนใจเข้าร่วมอบรมความรู้พื้นฐานครอสเวิร์ด ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ตามรายละเอียดแนบ

ความเห็นถูกปิด