ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดเสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาสนับสนุนบงบประมาณดำเนินการตามแผนแม่บทหลักยุทธศาสตร์กายเผยแผ่ธรรม

ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดตั้งกองทุนสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแผ่ธรรมเพ่ื่อเด็กและเยาชน จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อการส่งเสริมศีลธรรม จริยธรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น