โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย – วิสคอนชิน ประจำปี ๒๕๖๓

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการคัดเลือก / สรรหาครู จำนวน ๗ คน และนักเรียน จำนวน ๓๕ คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ ๑๘ เมษายน – ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ รัฐวิสคอนชิน สหรัฐอเมริกา

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ได้ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้ผู้ที่สนใจ และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดเสนอชื่อนักเรียนโรงเรียนละไม่เกิน จำนวน ๒ คน และ / หรือครู จำนวน ๑ คน สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยให้โรงเรียนเสนอชื่อพร้อมใบสมัครและเอกสารประกอบ ไปยังสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทางอีเมล Relationsgroup@hotmail.com และส่งไปรษณีย์ ด่วนพิเศษ (EMS) ภายในวันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ ให้นักเรียนและครูที่ได้รับการเสนอชื่อไปเข้ารับการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๑.๐๐ น. ณ หอประชุมพญาไท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ถนนศรีอยุธยา ซอย ๕ กรุงเทพมหานคร และผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียน จะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ และแสดงความสามารถทางศิลปวัฒนธรรมไทย ในวันที่ ๑๖ และ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓

   

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น