สมาคมดิจิทัลเวิลด์ อบรมครูผู้สอน Robot การเขียนโปรแกรมCoding

สมาคมดิจิทัลเวิลด์ อบรมครูผู้สอน Robot การเขียนโปรแกรมCoding ระหว่างวันที่ 4 – 5 มกราคม 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ความเห็นถูกปิด