มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดอบรมทางวินัยจำนวน ๓ รุ่น

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดอบรมทางวินัย จำนวน ๓ รุ่น ระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตามแฟ้มแนบ


by

Tags: