บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาทางวิชาการ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนา ทางวิชาการ ในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น จังหวัดอุบลราชธานี ตามแฟ้มแนบ


by

Tags:

Comments

54 ตอบกลับไปที่ “บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาทางวิชาการ”