มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จำนวน ๘ หลักสูตร ๔ รุ่น ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ โดยผู้สนใจสามารถดาวโหลดรายละเอียดได้ที่ Website;www.thailocalsu.com

ความเห็นถูกปิด