จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 มีนาคม 2563

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งมีหน้าที่และอำนาจตาม มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ในการดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ บรรลุภารกิจในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จึงได้จัดพิมพ์เอกสารต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเครือข่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความตระหนักและการเคารพสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย


by

Tags:

Comments

59 ตอบกลับไปที่ “จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 มีนาคม 2563”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *