ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนร่วมการประกวดโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ปี 2563

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปึ 2563 ในรูปแบบของการจัดประกวดแข่งขันให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลงานด้านการเผยแพรความรู้ด้านประกันภัย ระดับ ม. 1-6 หรือ ระดับ ปวช. 1-3 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น