การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสิือ หลักสูตรขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรม (A.L.T.C) และหลักสูตรระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง

ด้วย สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑ ร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงราย มีนโยบายจะพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้มีคุณวุฒิทางลูกเสือสูงขึ้น จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ จำนวน ๒ หลักสูตร ณ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ค่ายลูกเสือดอนมูล อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น