ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัด ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ เนื่องในงานเฉลิมฉลอง ๒๓๘ ปี จังหวัดศรีสะเกษ

ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ กำหนดจัดงานเฉลิมฉลอง ๒๓๘ ปี จังหวัดศรีสะเกษ ในระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพื่อแสดงออกถึงความตระหนักและความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์อันเจริญ รุ่งเรืองของเมืองศรีสะเกษ และเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ตลอดทั้งเพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดมรดก ภูมิปัญญาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในการจัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ โดยได้กำหนดให้มีการประกวดตราสัญลักษณ์ เนื่องในงานเฉลิมฉลอง ๒๓๘ ปี จังหวัดศรีสะเกษ

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัด ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ เนื่องในงานเฉลิมฉลอง ๒๓๘ ปี จังหวัดศรีสะเกษ โดยสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

         

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น