ขอเชิญร่วมงาน “Thailand Smart City Week 2020” ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

ด้วย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) กำหนดจัดงาน “Thailand Smart City Week 2020” ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นมหกรรมการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ประกอบด้วย กิจกรรมการสาธิตการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาเมือง ผ่านการสัมมนาออนไลน์ (Webinar) รวมถึงการแข่งขันค้นหาแนวคิดและโซลูชั่นในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของเมือง จากนักศึกษาและกลุ่มดิจิทัลสตาร์ทอัพ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (Virtual Smart City Hackathon) ตลอดจนการแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะแบบออนไลน์ (Virtual Exhibition) เพื่อสร้างโอกาสในการเจรจาธุรกิจและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์ไปยังบุคลากรในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมงาน “Thailand Smart City Week 2020” ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยสามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://scw.smartcitythailand.or.Th/ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น