ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือและผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ประจำปี ๒๕๖๓

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ และสโมสรลูกเสือริมฝั่งโขงนครพนมกำหนดจัดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ประจำปี ๒๕๖๓ ให้กับบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และผู้สนใจ โดยใช้งบประมาณจากค่าลงทะเบียนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น