การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรคณูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓

ด้วยมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา จะให้ทุนกาณศึกษาแก่บุตรครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นทุนให้เปล่าโดยไม่มีข้อผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น และให้ติดต่อกันไป จนจบหลักสูตร ตายละเอียดที่ส่งมา ดังนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น