ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเรื่องเข้าใจเด็กยุคใหม่และประชมุสามัญประจำปี ๒๕๖๒

ด้วยสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย จัดประชุมทางวิชาการเรื่องเข้าใจเด็กยุคใหม่และประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๒ ในวันศุกที่ 18 ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตร่มเกล้า เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร นั่้น รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น