การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในส่วนราชการของจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ด้วยในคราวการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศรีลำดวน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ มีมติเห็นชอบคำขวัญการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง จังหวัดศรีสะเกษ คือ “คนเมืองศรี ซื่อสัตย์ เที่ยงตรง ดำรงตนอย่างพอเพียง”

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือจากท่านประชาสัมพันธ์คำขวัญการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้าง จังหวัดศรีสะเกษ คือ “คนเมืองศรี ซื่อสัตย์ เที่ยงตรง ดำรงตนอย่างพอเพียง” ให้บุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น