การประชาสัมพันธ์โครงการ “นวัตกรรมไฟฟ้าแห่งอนาคต”

ด้วย บริษัท เอ็ดดูเคชั่น สตูดิโอ จำกัด ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการ ตามมาตรา ๘๗ (๕) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ซึ่งเป็นการประกวดโครงการในหัวข้อ “นวัตกรรมไฟฟ้าแห่งอนาคต” เพื่อคัดเลือกโครงการที่มีรูปแบบกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างความรู้ด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าทางเลือก และการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชน เพื่อการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าทางเลือก โดยเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างนักเรียนกับอาจารย์ที่ปรึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อรับทุนสนับสนุนจัดกิจกรรมในโรงเรียน              

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือจากท่านประชาสัมพันธ์โครงการ “นวัตกรรมไฟฟ้าแห่งอนาคต” ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสังกัด เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีเงินทุนสนับสนุนโครงการและทุนการศึกษา รวม ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณธนพล จึงศิรกุลวิทย์ ที่ปรึกษาโครงการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖ ๓๙๐๕ ๔๗๘๒

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น