ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือก(นักเรียน) โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัย

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 มีการแพร่ระบาดของระลอกใหม่อย่างต่อเนื่องออกเป็นวงกว้าง สพฐ. จึงประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้น ม.1 รอบแรก และการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบสอง ออไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น