ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคม ตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างประเทศ

ด้วย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศอย่างมีคุณภาพ สร้างสรรค์ หลากหลาย และสอดคล้องกับบริบทของสังคมปัจจุบัน ภายใต้หัวข้อ “Gender Equality”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พิจารณาแล้ว จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว ให้บุคลากรในสังกัด และผู้สนใจได้รับทราบ โดยสามารถสมัคร ส่งผลงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยใช้แบบฟอร์มใบสมัครการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว www.dwf.go.th หรือสแกน OR CODE ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย


Posted

in

by

Tags:

Comments

51 ตอบกลับไปที่ “ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคม ตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างประเทศ”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *