ขอแจ้งเปลี่ยนกำหนดการและขอสนับสนุนบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน (ผู้ชมผู้ฟัง) ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้ประชาสัมพันธ์สนับสนุนการจัดส่งบุคลากร เพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน (ผู้ชมผู้ฟัง) ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๔ ในจังหวัดต่าง ๆ จำนวน ๘ ครั้ง ๆ ละ ๔๐ คน และขอเลื่อนกำหนดการจัดโครงการดังกล่าว ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓ ออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ได้คลี่คลายลง สำนักงาน กสทช.จึงได้ปรับเปลี่ยนกำหนดการจัดโครงการดังกล่าวใหม่ และขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด (ที่ยังไม่เคยผ่านการอบรม) เข้าร่วมโครงการดังกล่าว รุ่นละ ๔๐ คน โดยสำนักงาน กสทช.เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือจากท่านประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว พร้อมทั้งส่งแบบตอบรับ ไปยังกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย


Posted

in

by

Tags:

Comments

64 ตอบกลับไปที่ “ขอแจ้งเปลี่ยนกำหนดการและขอสนับสนุนบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน (ผู้ชมผู้ฟัง) ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *