ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๔

ด้วย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๖๔ จะจัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๔ ประเภทเรื่องสั้นและบทกวี เพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย โดยเปิดรับผลงานเข้าประกวดฯ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

เพื่อให้การประกวดฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งหน้าเฟซบุ๊กของหน่วยงานท่าน ตลอดจนดำเนินการติดแบนเนอร์เว็บไซต์รางวัลพานแว่นฟ้า (www.parliament.go.th/phan) เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น