ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

ด้วย สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูจังหวัดศรีสะเกษ (ฌค.ศก.) และสมาคมช่วยครูและข้าราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดศรีสะเกษ (ชค.ศก.) จะดำเนินการจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านา รับรองงบดุล และกำหนดแผนปฏิบัติงานในปีต่อไป ในวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

สมาคมฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทุกท่าน ได้เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น