เชิญชวนส่งผลงานประกวดคลิปวิดีโอ “กิจกรรมขยับแปรง ๒ นาที ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย”

ด้วย กรมอนามัย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการแปรงฟันในเด็กปฐมวัยผ่านรูปแบบการประกวดคลิปวิดีโอ “กิจกรรมขยับแปรง ๒ นาที ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย” เพื่อสร้างกระแสให้ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็กเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานประกวดคลิปวิดีโอ “กิจกรรมขยับแปรง ๒ นาที ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย” ให้บุคลากรในสังกัด เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยสามารถส่งผลงานผ่านช่องทาง Facebook สำนักทันตสาธารณสุข หรือทาง e-mail : atthapong.k@anamai.mail.go.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายณัฐพงค์ กันทะวงค์ ทันตแพทย์ชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๔๒๐๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น