แนวทางการขออนุญาตใช้ลายมือชื่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้วย สพฐ. แจ้งแนวทางการขออนุญาตใช้ลายมือชื่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาเพื่อทราบและแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดถือปฏิบัติต่อไปด้วย รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น