การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตฐาน (CEFR) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

สพป.ศก. 1 ขอให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เข้ากรอกข้อมูลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตามหนังสือ สพป.ศก. 1 ที่ ศธ 04138/ว1682 ลงวันที่ 18 พ.ค. 64 โดยกรอกรายละเอียดตามลิงค์ข้างล่างนี้

เข้ากรอกแบบสำรวจ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น