– บัญชีนวัตกรรมไทย – ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งเวียนสำเนาหนังสือจากสำนักการคลังและสินทรัพย์ จำนวน 2 เรื่อง 1. เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย 2. เรื่องผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย รายละเอียดดังแนบ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น