การจัดงานเทศกาลเงาะ ทุเรียน ศรีสะเกษ ASEAN Trade Fair 2017

สิ่งที่ส่งมาด้วย          ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ ได้กำหนดจัดงานเทศกาลเงาะ ทุเรียน ศรีสะเกษ ASEAN Trade Fair 2017 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 16 – 25 มิถุนายน 2560 ที่สนามวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การออกร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะเงาะ ทุเรียน และผลผลิตเกษตรอื่น ๆ ซึ่งผลิตได้ดีในจังหวัดศรีสะเกษ เช่น สะตอ องุ่น ฟักทอง ข้าวโพดหวาน มังคุด ฝรั่ง ลำใย ลองกอง ฯลฯ การออกร้านจำหน่ายมหกรรมสินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนนิทรรศการทางการเกษตร และความรู้อื่น ๆ ของหน่วยงานราชการและเอกชน การประกวดผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ เงาะพันธุ์โรงเรียน ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง และพืชอื่น ๆ การแข่งขันตำส้มตำผลไม้ประกอบลีลา การประกวดสัตว์เศรษฐกิจ / สัตว์สวยงาม การแข่งขันสาวไหม การจัดดอกไม้ กระเช้าผลไม้ การประกวดการจัดตู้ปลาสวยงาม การประกวดวงดนตรี การประกวดร้องเพลง เป็นต้น

จังหวัดศรีสะเกษ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และสนับสนุนการจัดงานเทศกาลดังกล่าว รวมทั้งเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาเที่ยวชมงาน จึงได้จัดรถรางเพื่อบริการประชาชน รวม 2 เส้นทาง รายละเอียดตามแผนพับประชาสัมพันธ์ที่แนบมาพร้อมนี้ จึงขอความร่วมมือจากสถานศึกษาในสังกัด ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น