การจัดกิจกรรมประกวดเรียงความ บทกลอน เรื่องสั้น และภาพถ่าย เทิดพระคุณของแม่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ กำหนดจัดกิจกรรมประกวดเรียงความ บทกลอน เรื่องสั้น และภาพถ่าย เทิดพระคุณของแม่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ และปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม ลูกได้สำนึกพระคุณของแม่ ได้ตระหนักในหน้าที่ของลูก และได้แสดงออกซึ่งความรัก ความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชน และประชาชน พัฒนาตนเอง ทั้งด้านการอ่าน การเขียน และการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน นักศึกษา และประชาชน

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเรียงความ บทกลอน เรื่องสั้น และภาพถ่าย เทิดพระคุณของแม่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยสามารถส่งใบสมัครพร้อมผลงานเข้าร่วมการประกวดได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามประกาศหลักเกณฑ์การประกวดที่ส่งมาพร้อมนี้

                 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น