ประชาสัมพันธ์โครงการกระจายข้าวสาร เพื่อช่วยเหลือชาวนา และลดค่าครองชีพของผู้บริโภคที่ได้รับ ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในการประชาสัมพันธ์โครงการกระจายข้าวสาร เพื่อช่วยเหลือชาวนา และลดค่าครองชีพของผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ร่วมกับ เครือข่ายสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวสาร จำนวน ๓๕ แห่ง จำหน่ายข้าวสาร ขนาดบรรจุถุงละ ๕ กิโลกรัม ในราคาพิเศษ เพื่อช่วยกระจายข้าวสารของสหกรณ์ รักษาเสถียรภาพราคาข้าวในระบบสหกรณ์ เตรียมความพร้อมให้สหกรณ์ในการรับซื้อข้าวเปลือกฤดูกาลผลิต ๒๕๖๔/๖๕ และช่วยลดค่าครองชีพของผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระหว่างเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อช่วยเหลือชาวนา และลดค่าครองชีพของผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการกระจายข้าวสารฯ หากสนใจสั่งซื้อข้าวสารสหกรณ์ สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มตาม QR code ที่ปรากฏท้ายหนังสือ ครั้งที่ ๑ โดยส่งถึงสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ภายในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อรวบรวมใบสั่งซื้อข้าวสาร รายงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อรวบรวมแจ้งสหกรณ์ ดำเนินการจัดส่งสินค้าต่อไป

               

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น