ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ปี ๒๕๖๔

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่วนราชการ อำเภอ และบุคลากร หากมีความประสงค์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๔ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nhrc.or.th ตั้งแบัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้โดยสแกน OR CODE ท้ายหนังสือราชการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น