ห้ามนำและใช้ครีมกันแดดที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อปะการังเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ

ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช แจ้งว่า ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติทางทะเลเป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีการนำและใช้ครีมกันแดดที่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อปะการังเข้าอุทยานแห่งชาติ โดยสารเคมีที่พบในครีมกันแดดมีส่วนทำลายตัวอ่อนปะการัง ขัดขวางระบบสืบพันธุ์ และทำให้ปะการังฟอกขาว ดังนั้น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จึงได้ออกประกาศ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง ห้ามนำและใช้ครีมกันแดดที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อปะการังเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ ได้แก่ Oxybenzone (Benzophenone-3, BP-3), Octinoxate (Ethylhexyl methoxycinnamate), 4 Methylbenzylid Camphor (4MBC) และ Butylparaben เพื่อเป็นการสงวน อนุรักษ์ คุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อปะการัง และระบบนิเวศในอุทยานแห่งชาติ หากผู้ใดฝ่าฝืน มีความผิดตามมาตรา ๒๐ ประกอบมาตร ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านแจ้งบุคลากรในสังกัดรับทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ของสำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.ppb.moi.go.th หัวข้อ หนังสือแจ้งเวียน/ประชาสัมพันธ์ หรือสแกน OR CODE ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น