โครงการจัดสวัสดิการส่วนลดร้านค้าและบริการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ด้วย สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำโครงการสวัสดิการส่วนลดสินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มสวัสดิการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามนโยบาย เลขาธิการ สกสค. (นายธนพร สมศรี) ข้อที่ ๒ เรื่อง จัดส่วนลดสินค้าและบริการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้บุคลากรในสังกัดรับทราบโดยทั่วกัน สามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่ www.otep.sisaket นอกจากนี้ ยังมีบริการตามโครงการนี้ในทุกจังหวัด ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่ Website ของ สกสค.จังหวัดนั้นอีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น